Nema Odmora dok traje Obnova Projekta Transparentnosti: Srećna Nova Izborna Godina

Najdraži Moji i Još Draže Moje, tri i po godine je prošlo od kako ste poslednji put čuli Nešto od Mene. Tada sam se tog Tužnog Julskog Dana morao oprostiti od Vas, Mojih Dragih Poreskih Obveznika, jer je Lider Podno Egzotičnog Drveta postavio to kao Ultimativni Zahtev i kao Uslov za formiranje Postizborne Koalicije – ne shvatajući Važnost Projekta Transparentnosti, razmimoišao se sa Njegovom Nepogrešivošću oko pitanja bitnosti Demistifikacije Vlasti.

I tako sam Ja, svakodnevno radeći za Potrošače Stranačkih Dobrotvora, dakle Vas, potpuno zaboravio na Ovaj Blog koji je odigrao tako bitnu ulogu u životima Mnoštva i Partije, to jest – Države.

Onda, Iznenada, kao Grom iz Vedra Neba, stigao mi je Telefonski Poziv od Ambasadora Jedne Nama Prijateljske Zemlje, koji je Ultimativno Zahtevao da ponovo počnem da Pišem, ne bih li ponovo Menjao Stvari Nabolje za Njih a to znači za Naše Građane, kao što sam to radio pre četiri godine. O Lideru Podno Egzotičnog Drveta da se ne brinem, rekao je. Njegova Nepogrešivost, Dinamo Promena i Nosilac Strateških Integracija, Izvor Sveg Dobra u Partiji i Državi te izvor Sreće Svih Poreskih Obveznika, imenom Predsednik Vladajuće stranke Srbije, me je i sam odmah potom pozvao i rekao isto: tako mi Boga, zarad Opšteg Dobra moram ponovo aktivirati Projekat Transparentnosti!

Zato smo pre dva dana imali sastanak Nezvaničnog Odbora u Četiri Oka gde sam Sve Funkcionere obavestio o Odluci Izvora Vaskolike Svetlosti. Mnogima su potekle Nostalgične Suze Radosnice: ponovo će Glasačko Telo imati Nezavisni Izvor Informacija o Delovanju nas Fanatičnih Posvećenika koji se celim Svojim Bićem bore za Dobro Građana, jer se iz Sredstava Informisanja stiče se potpuno Kriva Slika o Nama.

Sinoć smo zbog toga slavili. U Skromnoj Kućici Jednog Visokog Funkcionera Jedne Manje Vladajuće Stranke okupili su se svi kojima je Dobrobit Poreskih Obveznika na Posebnom Mestu u Velikom Srcu, i konzumacijom Jeftinih Pića obeležili smo ulazak u Novu Izbornu Godinu. Neka vam bude Radosna i Berićetna kao i Ova koju smo Ispratili!

Večeras Moja Ličnost, koja je još pre četiri godine stekla zvanje Velikog Demistifikatora Visoke Politike i Partiote Godine, provešće vršeći Dobrotvorni Rad u Narodnoj Kuhinji: odlučili smo da sve ono što smo uštedeli tokom prethodna 24 časa uložimo u priređivanje večere za Najugroženije Funkcionere i Njihove Ugrožene Porodice.

Srećna Vam Nova Godina, Dragi Moji i Još Draže Moje! Glasamo se!

Advertisements

Kraj Projekta Transparentnosti: Koalicioni Sporazum & Interna Blokada Daljega Rada

Najdraži Moji i Još Draže Moje, posle skoro dva meseca od Mog poslednjeg javljanja, mnogo toga se izdešavalo: kada čujete zašto Vam se nisam javljao za to vreme, sve će Vam biti jasno, Mili Moji, te će te mi stoga oprostiti.

Naime, dan nakon Mog poslednjeg Unosa, u kome ste mogli Razumeti da sam započeo Intenzivne Pregovore sa Jednom Partijom Prošlosti, iskrsao je sledeći zahtev Jednog Lokalnog Lidera Koji Obitava Ispod Egzotičnog Drveta Svoje Televizijske Stanice (u daljem tekstu: Lider Podno Egzotičnog Drveta): da Web Dnevnik Funkcionera Vladajuće stranke Srbije – Projekat Transparentnosti smesta mora da prestane sa radom ili će se prekinuti Pregovori Koji Još Nisu Započeli. Dinamo Promena me je istog momenta zvao i rekao da mi da prekinem sa Pisanjem kako bi se Takvi Pregovori mogli nastaviti, a sve zbog Vašeg Dobra, Vas – Naših Vernih Podanika. Kako bih Vam ostao Veran, kako bih nastavio Svima Silama da se Borim za Vaše Dobro i kako bih smeo da Vas Pogledam U Oči, morao sam se zaustaviti: Srce me je bolelo jer Vam nisam mogao objasniti zašto sam stao!

Davno bi se Pregovori okončali, ali Dinamo Promena nije hteo da popusti Lideru Podno Egzotičnog Drveta oko prestanka rada Ovog Bloga. Isticano je u Svakom Razgovoru i Debelo Podvlačeno, da je Ovaj Blog nužan za Demistifikaciju Vlasti. Lider Podno Egzotičnog Drveta je isticao da je upravo to problem: važno je da Ova Vlast bude mistifikovana kako bi Ljudi bili srećniji, zarad Svog Sopstvenog Dobra. Argumentacija je bila ta, da bi Ljudi bili veoma nesrećni kada bi znali Šta Se Sve Radi, jer bi tada pomislili da je Sve Ovo Varka: pogrešno bi pomislili, ali tada bi bilo već kasno.

Zbog toga, nužno je da Odmah i Iz Ovih Stopa, Web Dnevnik – Projekat Transparentnosti prestane sa Radom, zarad Vašeg Dobra.

Ovo je Moj Poslednji Unos.

Imali smo Mnogo Dirljivih Momenata, mnogo je suza pušteno sa Obe Strane.

Slatki Život pod Vlašću Vladajuće Partije će se nastaviti, čak i nakon prestanka rada Ovog Bloga, premda ni Vama a ni Meni sada to ne izgleda realno: kako ćemo živeti bez Projekta Transparentnosti?

Pozdravljam Vas – hiljade i hiljade Vas koji ste mi se, na razne načine, za poslednjih godinu dana javljali sa Vašim problemima i sa Vašim nadama i strahovanjima: videćemo se kada dođemo do kraja puta, to jest – Do Izvora Vaskolike Svetlosti: Cilja Strateških Integracija!

Interlude: Stručno Isterivanje Đavola

Sav zadihan nakon Burnih Pregovora sa Jednom Pomoćnicom Funkcionera Jedne Manje Ali Sada Najvažnije Opozicione Stranke, upravo sam završio sa Raportom Dinamu Promena: veoma ga je zanimlo kako je prošlo Uspostavljanje Dobrih Odnosa sa Pomenutom Partijom. Ovlašćen da se pobrinem za To, to jest, za Nju – u smislu pridobijanja za Partiju Svetlosti a sve u cilju daljeg Burgijanja unutar Jedne Partije Prošlosti kako bi se Stručnim Isterivanjem Đavola Dotična Politička Organizacija Transformisala u pravcu Jedinog Dobra – saopštavam Vama, Mojim Vernim Sledbenicima na Putu Transparentnosti, da se sve odvija Dobro i u skladu sa Zdravim Razumom.

Takođe, i juče sam imao Važan te Hitan Sastanak sa Jednim Funkcionerom Jedne Večito Opozicione Stranke oko nekih Ličnih Pitanja.

Tagged , , ,
Advertisements
%d bloggers like this: