Boravak u Obitavalištu Glavnog Ideologa Strateških Integracija

U prethodnom Mom Blog-unosu, to jest – Otelovljenju Transparentnosti, po prvi put smo se, i Vaše Ličnosti a i Moja, susreli sa titulom Velikog Demistifikatora Visoke Politike (skraćeno – Veliki Demistifikator) koja mi je data i koja je počela da se širi u Određenim Krugovima koji Pasivno prate zbivanja na ovom Blogu. Pre dva dana mi je stiglo novo priznanje, možda veće od svih dosadašnjih. To priznanje, ta Čast, je nešto što se ukazuje veoma malom broju Ljudi (do sada, svega desetak Ljudi ju je imalo) i može se slobodno reći da je Moja Ličnost ušla u najuži krug Izabranih, u Formalno/Neformalnoj utakmici, koji su toliko izabrani da se moraju Držati Po Strani. Radi se, naravno, o poseti Obitavališta mu i upoznavanju sa Glavnim Ideologom Strateških Integracija.

U najboljem Duhu Transparentnosti, neću moći da Vam saopštim ni naznaku gde bi se Obitavalište Glavnog Ideologa Strateških Integracija moglo nalaziti, kao ni jednu Karakteristiku Pomenute Osobe.

Do susreta je došlo sasvim slučajno, i to na inicijativu samog Glavnog Ideologa. Naime, dok sam pre tri dana sedeo u kancelariji Predsednika Vladajuće stranke Srbije, tog Dinama Promena, i primao Instrukcije u vezi Jedne Veoma Važne Stvari (o kojoj će biti reči kada se Izvrše), zazvonio je njegov Poseban Telefon kojim on direktno komunicira sa Glavnim Ideologom i koji ga na toj liniji može u svakom trenutku naći. Kada je čuo da sam i Ja prisutan odmah je pozvao Predsednika da sutra sa mnom poseti Njegovo Obitavalište. Bio sam presrećan, kao što i možete da pretpostavite.

Kod Glavnog Ideologa sam od strane Predsednika predstavljen kao Veliki Demistifikator i Dotična je Osoba čvrsto stegla Moju Ruku: osmeh nam nije silazio sa Lica. Glavni Ideolog je bio oduševljen Mojim Entuzijazmom i Mojom Kreativnošću, a posebno Mojim Dubinskim Shvatanjem Prave Suštine Strateških Integracija, usled kojega od Moje Ličnosti i dolazi tako mnogo: od Projekta Transparentnosti do Novog Termina za Novi Milenijum – Partiotizma. Razgovor se vodio u raznim pravcima, a meni je bilo najzanimljivije kako je svesrdno podržao Moje Upute Lokalnim Funkcionerima i pohvalio Moja Napredna Moralna Shvatanja. Istakao je da bez Ljudi kao što sam Ja, Strateške Integracije ne bi bile moguće.

Kada sam u povratku razgovarao sa Dinamom Promena, imenom: Predsednikom Vladajuće stranke Srbije, on me je pohvalio i rekao da mu je drago da ima takvog Saradnika poput Mene koji može tako da oduševi Glavnog Ideologa. Odlučio je da titulu Velikog Demistifikatora trajno dodeli Mojoj Ličnosti, u Formalno/Neformalnoj Partijskoj Komunikaciji.

One thought on “Boravak u Obitavalištu Glavnog Ideologa Strateških Integracija

  1. […] jest -. teškim Integracija,mae nisu mogle povući.arentosti, st – Predsedniku m i ioslita će se , u vezi koje sam primao Instrukcije od Predsednika Vladajuće stranke Srbije još pre Nesporazuma, a koja se iznenada pokazala kao značajna baš zbog njega. O čemu se zapravo […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: