Rečnik

Vladajuća Stranka ::: Institucija od Najvišeg Državnog Interesa čiji je cilj Dobro Građana i Potrošača Njenih Dobrotvora

Predsednik Vladajuće stranke Srbije ::: Njegova Nepogrešivost, Dinamo Promena i Nosilac Strateških Integracija – Čovek koji kao Sunce širi Svetlost gde god da se Pokrene i koji na druge prenosi tu Moć i usmerava ih, na sve načine; izvor Svog Dobra u Partiji i Državi te izvor Sreće Svih Poreskih Obveznika

Funkcioner Vladajuće Stranke ::: Fanatični Posvećenik koji se celim Svojim Bićem bori za Dobro Građana

Dobrotvor Vladajuće Stranke ::: Osoba koja Interes Države i Svojih Potrošača stavlja ispred Svoje Lične Zarade

Partiotizam ::: Shvatanje da je Dobro za Partiju ujedno i Dobro za Državu i delovanje u skladu sa tim shvatanjem

Kodeks Funkcionera ::: Zbirka Nepisanih Pravila kojih se pridržavaju Svi Funkcioneri Svih Stranaka kako bi Vršili Najveće Dobro to jest – Delovali u Skladu sa Partiotskom Vrlinom koja je određena, naravno, Dobrim Poreskih Obveznika

Poreski Obveznici – Građani – Potrošači Stranačkih Dobrotvora ::: Objekti Pažnje Vladajućih Stranaka i Funkcionera Vladajućih Stranaka; njihovo Dobro je cilj kome se Teži

Strateške Integracije ::: Proces kojim Odgovorno i Stručno Rukovode Funkcioneri Vladajućih Stranaka samo i isključivo zbog Dobrobiti Svojih Glasača i Potrošača Svojih Dobrotvora; proces koji je predstavlja otelovljenje suštinske podudarnosti između Interesa Partije i Interesa Države, koji su Jednosuštastveni

Partijska Porodična Tradicija ::: Nasledno Interesovanje u okviru Jedne Porodice za Izgaranje Političkim Delovanjem zbog Dobrobiti Građana; fenomen svojstven svim sistemima u kojima su izjednačeni Interesi Građana i Interesi Partija koji Državom tih Građana rukovode

Nezvanični Odbor ::: Odbor koji okuplja Funkcionere Vladajućih Stranaka kojima je Jedini Cilj dobro Građana i Poreskih Obveznika i koji shodno tome rade bez Nadoknade, i u kome se po Ubrzanom Režimu dogovaraju Važni Državni Poslovi kako se ne bi bez potrebe opterećivala Javnost

Funkcionerska Kafana ::: Kafana gde se okupljaju Funkcioneri Vladajućih Stranaka, ali gde svraćaju i Funkcioneri Opozicionih Stranaka

Četiri Oka ::: Kafić gde se sastaju Funkcioneri Vladajućih Stranaka

Generalska Kafana na Magistrali ::: Kafana gde se ugovaraju Poslovi od Najvišeg Državnog Značaja

Neko ::: Entitet koji Prati i Slika i Snima i Sve Ostalo, u Najvišem Interesu Partije, to jest – Države

Najvažniji Događaj u Porodičnoj Istoriji Moje Ličnosti ::: Događaj zahvaljujući kome su Svi Građani i Građanke Naše Zemlje postali bogatiji Mojim Dedom, koji je zahvaljujući Tom Događaju postao Funkcioner Partije (to jest – Fanatični Posvećenik koji se celim Svojim Bićem bori za Dobro Građana – videti gore); takođe, Taj Događaj je bio presudan za Sve Naše Građane i Građanke i zahvaljujući tome što je Moj Deda tada došao u posed Tri Znamenita Smaragda po imenu Tri Praseta koja je kasnije Moj Otac iskoristio za Spas Radnika Seljaka i Studenata

Veliki Paradoks ::: Događaj iz Porodične Istorije Moje Ličnosti koji se zbio u Godini Varljivog Leta, u kojoj je Moj Otac, Najveći Pravednik od Svih Ljudi, mogao da postane Hrana za One koji traže Pravdu

Selektivna Pravda ::: Oblik Pravde koji Stremi da zaštiti Velike Dobrotvore Poreskih Obveznika kako Oni ne bi bili kažnjeni zbog Neozbiljnosti Države u vremenu kada su Pošteno Sticali Svoju Imovinu, a koju su kasnije koristili da bi Pomogli Proces Strateških Integracija – koji Sušto Dobro donosi Građanima – tako što su Izvesna Sredstva preusmeravali na Račune Vladajućih Partija koji su znali kako da ih iskoriste za sam Taj Proces

Advertisements

16 thoughts on “Rečnik

 1. […] Pre četiri dana održali smo sednicu Jednog Nezvaničnog Inter-Partijskog Odbora gde smo doneli Važnu Odluku koja se tiče Formalno-Neformalnog vokabulara unutar Inter-Partijskih Odbora. Na moj predlog, uveli smo Novi Termin koji će se u budućnosti možda proširiti i na Medije, a koji će svakako obeležiti Novi Milenijum. Nakon što smo (Vi i Moja Ličnost) Apsolvirali da je Interes Vladajućih stranaka Srbije takođe i Interes Države te da su te dve stvari doslovno rečeno Jedno te Isto, shvatio sam da se javila potreba za jednom reči koja će objediniti i vernost i Partiji i Državi kao i delovanje i za Jedno i za Drugo: tako sam shvatio da je prava reč – PaRTiotizam. […]

 2. […] U subotu me je putem Najmodernijeg Oblika Komunikacije pozvao Jedan Moj Štićenik koji obavlja funkciju Jednog Sekretara Jednog Lokalnog Stranačkog Odbora, a koga sam Vam nedavno spominjao. Želeo je Moju Podršku za Jedan Svoj Projekat koji je smislio kako bi u Svom Lokalu stavio do znanja Glasačima koliku neizmernu Ljubav cela Lokalna Samouprava gaji prema njima – a to će najbolje pokazati Velika Obnova Lokalne Zajednice, koju je imao u planu. Odmah sam shvatio svu prodornu važnost ove ideje: kako se neumitno približavaju Lokalni Izbori od Najvećeg je Državnog Značaja upoznati Građane sa Našom Borbom za Njihovo Dobro kako bi se ispunio zadatak Predsednika – ne dozvoliti da se ugroze Strateške Integracije. […]

 3. […] Važne Činjenice: da je Moja Ličnost u Milosti, da sam Genije koji je osmislio Novi Termin – Partiotizam, da sam Čovek od Poverenja, da sam Glavni Demistifikator Visoke Politike putem ovog Bloga, i sve […]

 4. […] Ličnosti i dolazi tako mnogo: od Projekta Transparentnosti do Novog Termina za Novi Milenijum – Partiotizma. Razgovor se vodio u raznim pravcima, a meni je bilo najzanimljivije kako je svesrdno podržao Moje […]

 5. […] i Nje. Dok se jednom prilikom ta Ljubav skriveno Manifestovala u Jednoj Gostionici na Magistrali, Neko je uključio kameru i sve snimio. Jasno Vam je da je pretio […]

 6. Andrea K. says:

  Interesantno. Pozdrav.

 7. majmun says:

  Stvarno si se potrudio.

 8. Funkcioner says:

  Obaveštenje: Malom Nepažnjom došlo je do zabune u pogledu Najvažnijeg Događaja u Porodičnoj Istoriji Moje Ličnosti: naime, u posed Tri Praseta tada je došao Moj Deda a ne Moj Otac. Ispravka je učinjena i sada je Sve u Redu.

 9. […] Vladajuće stranke Srbije HomeO ProjektuCurriculum VitaeImovinsko StanjeRečnikKontakt Jan 01 2012 Leave a comment By Funkcioner Dnevnik, Dobrotvorje, […]

 10. […] Stranke Srbije je nastao u vreme prethodne Vlade – lider DSS Vojislav Koštunica je bio Predsednik Vladajuće stranke Srbije: Njegova Nepogrešivost, Dinamo Promena i Nosilac Strateških Integracija – Čovek koji kao Sunce […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: